Biography

Born in Šibenik, she has been living and working in Zagreb for more than two decades as a graphic designer. She is a member of the Croatian Design Society, and she always interweaves art through work and personal projects. She edited the visual culture magazine Tinted and led the art association Arthesis. For a number of years, she studied camera obscura from Josip Klarica, and then contemporary photography in "Drugi kadar" with Davor Konjikušić. Lately, she prefers to draw and paint small formats in various techniques and print from linocut.

Biografija

Rođena Šibenka, već više od dva desetljeća živi i radi u Zagrebu kao grafička dizajnerica. Članica je Hrvatskog dizajnerskog društva, a umjetnost uvijek isprepliće kroz posao i osobne projekte. Uređivala je časopis za vizualnu kulturu Tinted i vodila umjetničku udrugu Arthesis. Niz godina se bavila camerom obscurom koju je učila od Josipa Klarice, a potom i suvremenu fotografiju u “Drugom kadru” kod Davora Konjikušića. U posljednje vrijeme radije crta i slika male formate u raznim tehnikama i tiska s linoreza.